• Tôn PU Phương Nam PIR

  Tôn PU Cách nhiệt Phương Nam

  Tôn PU Cách nhiệt Phương Nam5 (100%) 6 votes Tôn PU Cách Nhiệt Phương Nam Có tác dụng cách âm, …

 • Tôn Cách Nhiệt PU

  Tôn Cách Nhiệt Cách Âm PU

  Tôn Cách Nhiệt Cách Âm PU4.9 (98.5%) 40 votes Tôn Cách Nhiệt Cách Âm PU (gọi tắt là Tôn PU) tác dụng…

 • Tôn OPP Cách Nhiệt Phương Nam

  Tôn OPP Cách Nhiệt

  Tôn OPP Cách Nhiệt5 (100%) 7 votes Tôn OPP Cách Nhiệt là loại tôn thường 5 sóng vuông được dán một l…

 • Tôn EPS Lợp Mái

  Tôn EPS Lợp Mái

  Tôn EPS Lợp Mái5 (100%) 1 vote Tôn EPS lợp mái hay còn lại là (Sandwich Panel EPS lợp mái), cấu tạo …

 • Tôn Xốp Cách Nhiệt

  Tôn Xốp Cách Nhiệt

  Tôn Xốp Cách Nhiệt5 (100%) 1 vote Tôn Xốp cách nhiệt (sandwich panel xốp) có hai loại loại thường vớ…