• Tôn PU Phương Nam PIR

  Tôn PU Cách nhiệt Phương Nam

  Tôn PU Cách Nhiệt Phương Nam Có tác dụng cách âm, chống nóng được phủ một lớp Polyurethane (PU) cách…

 • Tôn Cách Nhiệt PU

  Tôn Cách Nhiệt Cách Âm PU

  Tôn Cách Nhiệt Cách Âm PU (gọi tắt là Tôn PU) tác dụng các âm chống nóng chống dột – phù hợp với mọi…

 • Tôn OPP Cách Nhiệt Phương Nam

  Tôn OPP Cách Nhiệt

  Tôn OPP Cách Nhiệt là loại tôn thường 5 sóng vuông được dán một lớp cách nhiệt Oriented Polypropylen…

 • Tôn EPS Lợp Mái

  Tôn EPS Lợp Mái

  Tôn EPS lợp mái hay còn lại là (Sandwich Panel EPS lợp mái), cấu tạo Tôn EPS với hai mặt tôn hoặc In…

 • Tôn Xốp Cách Nhiệt

  Tôn Xốp Cách Nhiệt

  Tôn Xốp cách nhiệt (sandwich panel xốp) có hai loại loại thường với lõi cách nhiệt EPS cách âm cách …